รายละเอียดวีดีโอ

SFF Thailand Tailer 2023
หมวดหลัก : Clp E Library

เนื้อหา

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกับสถาบันเกอเธ่ประเทศเยอรมนี ประจำประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดโครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 (Science Film Festival)

ในหัวข้อ "คิดใหม่ สร้างใหม่ ฟื้นฟู" เพื่อนำเสนอภาพยนตร์ที่ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำนวน 34 เรื่อง จาก 21 ประเทศ นำมาจัดฉาย ณ ห้องวิกวิบวับ ชั้น2 อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – วันที่ 20 ธันวาคม 2566