รายละเอียดวีดีโอ

นิทาน เรื่อง "เรื่อง ปีศาจขยะกับสองพี่น้องจอมสกปรก" (ผู้อ่าน : อมรรัตน์ รัตนอุบล CLP)
หมวดหลัก : Clp E Library

เนื้อหา

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ฝึกทักษะการฟัง

นิทาน"เรื่อง ปีศาจขยะกับสองพี่น้องจอมสกปรก "

แต่ง : ป้านกใหญ่

ภาพ : พี่มดเขียว

ผู้อ่านนิทาน : อมรรัตน์ รัตนอุบล (เจ้าหน้าที่อุทยานการเรียนรู้ฯ CLP)