รายละเอียดวีดีโอ

นิทาน เรื่อง "ช้างกับมดแดง" (ผู้อ่าน : จิระวดี พุทธสุภะ CLP)
หมวดหลัก : Clp E Library

เนื้อหา

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ฝึกทักษะการฟัง

นิทาน"เรื่อง ช้างกับมดแดง "
ภาพ : เศวตราภรณ์ ไอศุริยเอกสกุล
แปล : Sally

ผู้อ่านนิทาน : จิระวดี  พุทธสุภะ (เจ้าหน้าที่อุทยานการเรียนรู้ฯ CLP)