รายละเอียดวีดีโอ

นิทาน เรื่อง แม่ไก่ แม่เป็ด (ผู้อ่าน : จิระวดี พุทธสุภะ CLP)
หมวดหลัก : Clp E Library

เนื้อหา

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ฝึกทักษะการฟังนิทาน

"เรื่อง แม่ไก่ แม่เป็ด "

เรื่อง : ส. พุ่มสุวรรณ

ภาพ : จิตภาชื่น มุสิกานนท์

ผู้อ่านนิทาน : จิระวดี  พุทธสุภะ  (เจ้าหน้าที่อุทยานการเรียนรู้ฯ CLP)