รายละเอียดวีดีโอ

นิทาน เรื่อง "อ่านนิทานให้ฉันฟังหน่อย" (ผู้อ่าน : จิระวดี พุทธสุภะ CLP)
หมวดหลัก : Clp E Library

เนื้อหา

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ฝึกทักษะการฟังนิทาน
"เรื่อง อ่านนิทานให้ฉันฟังหน่อย "
เรื่อง : เบเนดิกต์ กาบอแนล
ภาพ : มีคาเอิล เดอรึลเลิกซ์
แปล : น้านกฮูก

ผู้อ่านนิทาน : จิระวดี  พุทธสุภะ  (เจ้าหน้าที่อุทยานการเรียนรู้ฯ CLP)