รายละเอียดวีดีโอ

นิทานตัวสะกด เรื่อง งูเขียว (ผู้อ่าน : วาสนา กลับอำไพ CLP)
หมวดหลัก : Clp E Library

เนื้อหา

โครงการเรียนรู้ห้องวัยตุ๊กตา (กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ฝึกทักษะการฟังจากนิทาน)

"เรื่อง นิทานตัวสะกด เรื่อง งูเขียว"

เรื่อง : ปรีดา ปัญญาจันทร์

ภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์

อ่านนิทาน : วาสนา กลับอำไพ  เจ้าหน้าอุทยานการเรียนรู้ฯCLP