รายละเอียดวีดีโอ

นิทาน เรื่อง อาบน้ำด้วยกัน (ผู้อ่าน : วาสนา กลับอำไพ CLP)
หมวดหลัก : Clp E Library

เนื้อหา

โครงการเรียนรู้ห้องวัยตุ๊กตา 

กิจกรรส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมรักการอ่าน ฝึกสมาธิ ทักษะการฟัง

" เรื่อง อาบน้ำด้วยกัน "

เรื่อง : วชิราวรรณ ทับเสือ

ภาพ : วชิราวรรณ ทับเสือ