รายละเอียดวีดีโอ

นิทาน เรื่อง วันช๊อปปิ้งแสนสนุก (ผู้อ่าน : วาสนา กลับอำไพ CLP)
หมวดหลัก : Clp E Library

เนื้อหา

โครงการเรียนรู้ห้องวัยตุ๊กตา (กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ฝึกทักษะการฟังจากนิทาน)

" เรื่อง วันช้อปปิ้งแสนสนุก "

เรื่อง : เรื่องราวในโลกของวู้ดดี้

ผู้อ่าน : วาสนา  กลับอำไพ