รายละเอียดวีดีโอ

นิทาน เรื่อง นกพิราบผู้เสียสละ (ผู้อ่าน : วาสนา กลับอำไพ CLP)
หมวดหลัก : Clp E Library

เนื้อหา

โครงการเรียนรู้ห้องวัยตุ๊กตา (กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ฝึกทักษะการฟังจากนิทาน)

"เรื่อง นกพิราบผู้เสียสละ "
เรื่อง : ชมัยภร แสงกระจ่าง
ภาพ : โอม รัชเวทย์, สละ นาคบำรุง, คาริญย์ หิกขุนทด, จิรอร สงวนนาม

ผู้อ่านนิทาน : วาสนา กลับอำไพ