รายละเอียดวีดีโอ

นิทาน เรื่อง กางเกงหมึกยักษ์ (ผู้อ่าน : จิระวดี พุทธสุภะ CLP)
หมวดหลัก : Clp E Library

เนื้อหา

กิจกรรส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมรักการอ่าน ฝึกสมาธิ สร้างทักษะการฟัง

" เรื่อง กางเกงหมึกยักษ์ " 

เรื่อง : ซูซี่ ซีเนียร์

ภาพ : แคลร์ พาวเวลล์

แปล : น้านกฮูก