ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :

การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
หมวด : Clp E Library
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 98
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ให้ความรู้เรื่องการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า แหล่งที่มา www.wwf.org.au/news/blogs/the-lifecycle-of-plastics#gs.zacr/3 www.nationalgeographic.com/science/article/plastic-food-packaging-outpaces-cigarette-butts-most-abundant-beach-trash www.reallygreatsite.com สืบค้นข้อมูลโดย นางจิระวดี พุทธสุภะ เจ้าหน้าที่อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช