ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ "GISTDA DAY" (ดาวเทียมไทยโซต Thaichote)
หมวด : Clp E Library
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 3
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ให้ความรู้เรื่องดาวเทียมไทยโซต (Thaichote)  แหล่งที่มา https://www.nstda.or.th https://www2.gistda.or.th/main/th/node/90 https://sites.google.com/site/nasinuanpitthayasan/home/knowledge/thaichote สืบค้นข้อมูลโดย นางจิระวดี พุทธสุภะ เจ้าหน้าที่อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช